Služby

Společnost AXTEA s.r.o. se zaměřuje na kompletní ekonomický servis pro právnické a fyzické osoby, které nezabezpečují ekonomickou agendu nebo její část samy ve svých firmách. Konkrétní podoba služby je vždy sjednána na míru dané firmě a jejím individuálním potřebám.

Hlavní prováděné činnosti

 • ekonomické, daňové poradenství
 • zastoupení na základě generální / speciální plné moci
 • vedení účetnictví / daňové evidence zákonem stanovenou formou, sestavení účetní závěrky
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnické či fyzické osoby

 • výpočet mezd zaměstnanců včetně plateb na sociální a zdravotní pojištění
 • výpočet daňové povinnosti plátce daně z příjmů ze závislé činnosti / daně vybírané srážkou a výpočet platby na zákonné pojištění

 • zpracování všech zákonem stanovených výkazů, hlášení a vyúčtování, ke kterým je povinován zaměstnavatel
 • zpracování přiznání, souhrnného hlášení a kontrolního hlášení k DPH
 • zpracování přiznání k dani silniční, k dani spotřební
 • zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí / nabytí nemovitých věcí
 • zpracování statistických a bankovních výkazů