O nás

Naše historie

Společnost AXTEA s.r.o. vznikla v roce 2012 právní přeměnou kanceláře daňového poradce Ing. Radima Pavelka a převzala její kompletní agendu. Ing. Radim Pavelek působí od r. 1992 jako ekonomický poradce a v r. 1994 byl po úspěšném složení kvalifikační zkoušky zapsán jako daňový poradce do evidence Komory daňových poradců ČR.

Výkonem daňového poradenství jsou zastřešovány veškeré další činnosti společnosti:

  • zpracování přiznání k jednotlivým daním
  • zpracování účetnictví a daňové evidence
  • zpracování mzdové a personální agendy
  • výkon zastoupení v plné moci
  • ekonomické poradenství